kysucka galeria mLokalitu, kde dnes stojí kaštieľ kúpil začiatkom 20. storočia pruský junker gróf Balestrem od pôvodného majiteľa Arnolda Poppera. Nový majiteľ dal na svojom postaviť v rokoch 1910 – 1913 kaštieľ ako poľovnícke sídlo a zriadil pri ňom lesopark.

Budova je dvojtraktová a dvojpodlažná, symetrická na stredovú os, orientovaná pozdĺžne v smere východ – západ. Strecha je sedlová. K ďalším majiteľom kaštieľa patrili: Akciová spoločnosť pre zúžitkovanie dreva so sídlom vo Viedni, Oeser, Ing. Petrovský (neskôr vraj konzul v Bolívii), ktorý tu zriadil súkromnú obrazáreň.

V roku 1976 sa kaštieľ dostal do majetku Kysuckej galérie Čadca. Po rozsiahlej rekonštrukcii, kedy sa dali priestory kaštieľa aj

parku do pôvodného stavu, boli v ňom v novembri 1981 sprístupnené expozície výtvarného umenia. Kysucká galéria vznikla z odhodlania dvanástich výtvarníkov rodákov a priateľov Kysúc, ktorí darovali ako základ budúcej galérie celkovo 66 diel. Boli to: Stanislav Biroš, Miroslav Cipár, Anton Čutek, Milan Greguš, František Hübel, Vojtech Ihriský, Milan Mravec, Pavol Muška, František Ondro. Milan Paštéka, Jozef Sušienka a Ondrej Zimka. Prvé stále expozície v oščadnickom kaštieli boli slávnostne otvorené 27. novembra 1981.

Organizujú sa tu výstavy malieb, sôch, grafík, kresieb, fotografií, úžitkového umenia a umeleckých inštalácií. V súčasnosti sa tu nachádza stála expozícia Súčasná umelecká hračka a Stála expozícia zakladateľov Kysuckej galérie na prízemí a na poschodí je priestor pre premenné výstavy.

Otváracie hodiny:
Utorok – piatok 08.00 – 15.30 hod.
Nedeľa 12.00 – 16.00 hod.

Tel.: +421 /0/ 41 4332 807