kysucke muzeum v cadci mRegionálne vlastivedné múzeum so sídlom na Moyzesovej ulici v Čadci. Je v ňom inštalovaná stála expozícia dokumentujúca históriu a prírodu Kysúc, ako aj krátkodobé tematické výstavy.