• Priestory wellness & relax centra sa nachádzajú priamo v suteréne penziónu pri Trojičke.
  • Sú vybavené uzamykateľnými skrinkami a prezliekacou kabínkou.
  • Kapacita priestorov je max. 12 osôb.
  • Na recepcii penziónu si môžete dohodnúť čas vstupu do wellness a relax centra podľa Vašich požiadaviek.
  • Budeme sa snažiť Vám čo najviac prispôsobiť.
  • V základnej ponuke máte možnosť vybrať si medzi 2 a 3 hodinovým vstupom.
  • Pred samotným vstupom je potrebné si na recepcii prebrať náramky, ktoré Vám umožnia vstup do wellness a relax centra. Po ukončení pobytu tieto náramky vrátite na recepcii penziónu.
  • Aj týmto spôsobom sa snažíme, aby ste sa vo welless a relax centre cítili príjemne a neboli ste zbytočne zaťažovaný, pri inom postupe, možným preplnením centra.
  • Požiadavky na masáže si môžete nahlasovať na recepcii do 11:00 hod., po tejto hodine už nevieme úplne garantovať možnosť masáže.